Wiebes moet met een goede oplossing komen voor zonnestroom!

Wie zonnepanelen heeft, mag de stroom die hij aan het net levert aftrekken van zijn eigen verbruik. Maar het kabinet wil deze salderingsregeling in 2020 afschaffen. Niet doen, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI, de ondernemers­organisatie voor de installatiebranche.

Het is belangrijk om nu door te zetten met duurzame energie volgens o.a. Doekle Terpstra (voorzitter van UNETI-VNI)

,,Precies! Mensen die dat in de afgelopen jaren hebben gedaan rekenen erop die investering met de salderingsregeling in zeven jaar terug te verdienen. Wij vinden dat de overheid een betrouwbare partner moet zijn voor hen.

De minister heeft aangegeven met een oplossing te komen die even gunstig is voor bezitters van zonnepanelen. Daar staan we voor open, maar we willen zo snel mogelijk zekerheid. Voor de industrie, maar vooral om de mensen te steunen die hun nek hebben uitgestoken en hebben geïnvesteerd.”

Wat is er precies aan de hand?

,,De salderingsregeling is ooit door de overheid ingesteld om de aanschaf van zonnepanelen door consumenten te stimuleren. De regeling zorgt ervoor dat gezinnen hun zelf opgewekte stroom met zonnepanelen kunnen verrekenen met de stroom die ze inkopen. Het is een gunstige regeling voor consumenten, die daardoor de aanschaf van zonnepanelen in zeven jaar kunnen terugverdienen. De regeling zou gehandhaafd blijven tot 2023. Maar minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven de regeling al in 2020 te willen beëindigen.”

U hebt samen met twintig andere organisaties de minister in een open brief gevraagd de ­regeling toch tot 2023 te hand­haven. Vanwaar dat initiatief?

,,Er is nu een groot enthousiasme onder mensen om te investeren in zonnepanelen. Mede dankzij de salderingsregeling rendeert zo’n investering beter dan geld op de bank. Wij willen dat enthousiasme graag vasthouden. Het is heel belangrijk om nu door te zetten met de verduurzaming van energie. 

Het kabinet heeft enorme ambities met het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ons tempo ligt veel lager dan in de landen om ons heen. Maar het lijkt erop dat we op gang zijn gekomen. Dan is het wel belangrijk om nu door te zetten. Daarbij is de salderingsregeling cruciaal.”

Bedoelt u dat mensen die zonnepanelen hebben aangeschaft nu bedrogen uitkomen?

,,Precies! Mensen die dat in de afgelopen jaren hebben gedaan rekenen erop die investering met de salderingsregeling in zeven jaar terug te verdienen. Wij vinden dat de overheid een betrouwbare partner moet zijn voor hen.

De minister heeft aangegeven met een oplossing te komen die even gunstig is voor bezitters van zonnepanelen. Daar staan we voor open, maar we willen zo snel mogelijk zekerheid. Voor de industrie, maar vooral om de mensen te steunen die hun nek hebben uitgestoken en hebben geïnvesteerd.”

Installateurs verdienen vast goed aan het plaatsen van zonne­panelen?

,,Natuurlijk zit daar ook ondernemerschap achter. Maar het is wel nodig om de CO2-doelstellingen te halen. Techniek gaat daar een grote rol in spelen. De installatiebranche is daar voorloper in, met veel hoogopgeleide, technische mensen die het verschil kunnen maken.”

Eén van de problemen is dat al die zonnepanelen op zonnige dagen meer stroom opleveren dan er ­nodig is. Kunnen mensen die energie niet gewoon zelf opslaan?

,,Dat zou zeker een goede optie zijn, maar het is technisch gezien nog in ontwikkeling. Bedrijven als Tesla zijn ermee bezig. Zodra het goed werkt, zal het op grote schaal worden toegepast. Dan kunnen consumenten zelfvoorzienend worden en dat is een situatie waar we naartoe willen.”

Zijn er ook andere duurzame oplossingen?

,,Natuurlijk. Er is niet één weg die naar Rome leidt. Zo heb ik zelf in mijn huis een combinatie van zonnepanelen die elektriciteit opwekken en een zonneboiler die water opwarmt. Mensen kunnen ook kiezen voor een warmtepomp. Daarmee breng je het aardgasverbruik met de helft terug. Op dit moment is de kennis daarover nog beperkt, maar dat gaat veranderen. Dat moet ook, als we de doelstelling met betrekking tot CO2-uitstoot willen halen. Maar er moet nog veel gebeuren.”

Wat is de stand van zaken met de open brief?

,,Wiebes heeft gezegd dat hij snel opheldering zal geven en dat de nieuwe regeling geen verslechtering zal zijn voor de consument. Wij praten graag verder met hem. Hij heeft al laten zien een ambitieuze minister te zijn. Hij heeft voortvarend opgetreden in Groningen. We verwachten er in goed overleg uit te kunnen komen.”

Dus even geen zonnepanelen ­kopen tot er duidelijkheid is?

,,Jawel, gewoon doen. Er mag geen rem komen op het verduurzamen van huizen als we de klimaatdoelstelling willen halen. Bovendien is een energiezuinig huis gunstig voor de waarde ervan. We rekenen er op dat de minister snel opheldering geeft.”