Holland Solar is blij met het besluit van minister Wiebes om te kiezen voor de invoering van een terugleversubsidie, als opvolger van de salderingsregeling voor zonnepanelen. ‘Met deze keuze biedt de minister de consument en andere eindgebruikers de gewenste investeringszekerheid. In de komende periode zullen wij ons hard maken dat de minister ook voldoende budget reserveert voor de invoering van de terugleversubsidie’, aldus Peter Desmet, bestuurslid bij branchevereniging Holland Solar.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de terugleversubsidie in 2020 ingevoerd moet worden. Daarbij heeft hij toegezegd te streven naar een stabiele terugverdientijd voor zonnepanelen van circa 7 jaar. Met deze brief van de minister is er definitief een einde gekomen aan de sluimerende onzekerheid over het stopzetten van de salderingsregeling, stelt Desmet van Holland Solar, voorzitter van de commissie PV Klein (deze commissie is binnen de branchevereniging houder van het salderingsdossier). Alle seinen staan nu op groen voor consumenten en andere eindgebruikers die gebruik maken van de salderingsregeling om te investeren in zonnepanelen. In 2020 is er een fluwelen overgang naar de nieuwe regeling mogelijk waardoor de markt zich in de komende jaren stabiel en snel kan door ontwikkelen. Holland Solar gaat zich de komende maanden samen met de NVDE, Energie Nederland en Netbeheer Nederland inspannen om tot een werkend model in uitvoering te komen. We zullen aandringen op snelle duidelijkheid, in ieder geval uiterlijk aan het einde van de zomer.’

Minister Henk Kamp, de voorganger van minister Wiebes heeft in de zomer van 2017 na een evaluatiemelding bekent dat de salderingsregeling wordt vervangen door een teruglever- of investeringssubsidie. Dit werd afgelopen oktober gepresenteerd bij het aantreden van het nieuwe kabinet. De wens van de regering is om te kiezen voor terugleversubsidie. Sindsdien heeft Holland Solar zich samen met haar partners hardgemaakt voor de keuze van de terugleversubsidie.

Holland Solar is dan ook trots op het resultaat van het besluit van minister Wiebes. Sinds het moment van de aankondiging dat de salderingsregeling zou vervangen worden voor de terugleversubsidie is er pleidooi gehouden door Holland Solar en diverse partners, waaronder NVDE voor de invoering hiervan. Dat hiermee ook het eenmalige investeringssubsidie van tafel is stemt tot grote tevredenheid. Hiermee kunnen we nog niet op onze lauweren rusten, en zullen in gesprek gaan met de minister en zijn ambtenaren om te zorgen dat er voldoende budget komt voor de terugleversubsidie. Hiermee willen we voorkomen dat het budget vroegtijdig op raakt en een stop-and-go-effect voorkomen. We vertrouwen erop dat de Tweede Kamer en de regering dit doel ook hebben.