D-Energie https://denergie.nl Zonnepanelen, zonneboiler en warmtepompen Sun, 27 Jan 2019 13:34:15 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.3 https://denergie.nl/wp-content/uploads/cropped-favicon-zonnepanelen-zonneboilers-warmtepompen-150x150.png D-Energie https://denergie.nl 32 32 Terugleversubsidie https://denergie.nl/terugleversubsidie/ Tue, 08 Jan 2019 09:39:00 +0000 http://denergie.nl/?p=80 Holland Solar is blij met het besluit van minister Wiebes om te kiezen voor de invoering van een terugleversubsidie, als opvolger van de salderingsregeling voor zonnepanelen. ‘Met deze keuze biedt de minister de consument en andere eindgebruikers de gewenste investeringszekerheid. In de komende periode zullen wij ons hard maken dat de minister ook voldoende budget […]

Het bericht Terugleversubsidie verscheen eerst op D-Energie.

]]>
Holland Solar is blij met het besluit van minister Wiebes om te kiezen voor de invoering van een terugleversubsidie, als opvolger van de salderingsregeling voor zonnepanelen. ‘Met deze keuze biedt de minister de consument en andere eindgebruikers de gewenste investeringszekerheid. In de komende periode zullen wij ons hard maken dat de minister ook voldoende budget reserveert voor de invoering van de terugleversubsidie’, aldus Peter Desmet, bestuurslid bij branchevereniging Holland Solar.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de terugleversubsidie in 2020 ingevoerd moet worden. Daarbij heeft hij toegezegd te streven naar een stabiele terugverdientijd voor zonnepanelen van circa 7 jaar. Met deze brief van de minister is er definitief een einde gekomen aan de sluimerende onzekerheid over het stopzetten van de salderingsregeling, stelt Desmet van Holland Solar, voorzitter van de commissie PV Klein (deze commissie is binnen de branchevereniging houder van het salderingsdossier). Alle seinen staan nu op groen voor consumenten en andere eindgebruikers die gebruik maken van de salderingsregeling om te investeren in zonnepanelen. In 2020 is er een fluwelen overgang naar de nieuwe regeling mogelijk waardoor de markt zich in de komende jaren stabiel en snel kan door ontwikkelen. Holland Solar gaat zich de komende maanden samen met de NVDE, Energie Nederland en Netbeheer Nederland inspannen om tot een werkend model in uitvoering te komen. We zullen aandringen op snelle duidelijkheid, in ieder geval uiterlijk aan het einde van de zomer.’

Minister Henk Kamp, de voorganger van minister Wiebes heeft in de zomer van 2017 na een evaluatiemelding bekent dat de salderingsregeling wordt vervangen door een teruglever- of investeringssubsidie. Dit werd afgelopen oktober gepresenteerd bij het aantreden van het nieuwe kabinet. De wens van de regering is om te kiezen voor terugleversubsidie. Sindsdien heeft Holland Solar zich samen met haar partners hardgemaakt voor de keuze van de terugleversubsidie.

Holland Solar is dan ook trots op het resultaat van het besluit van minister Wiebes. Sinds het moment van de aankondiging dat de salderingsregeling zou vervangen worden voor de terugleversubsidie is er pleidooi gehouden door Holland Solar en diverse partners, waaronder NVDE voor de invoering hiervan. Dat hiermee ook het eenmalige investeringssubsidie van tafel is stemt tot grote tevredenheid. Hiermee kunnen we nog niet op onze lauweren rusten, en zullen in gesprek gaan met de minister en zijn ambtenaren om te zorgen dat er voldoende budget komt voor de terugleversubsidie. Hiermee willen we voorkomen dat het budget vroegtijdig op raakt en een stop-and-go-effect voorkomen. We vertrouwen erop dat de Tweede Kamer en de regering dit doel ook hebben.

Het bericht Terugleversubsidie verscheen eerst op D-Energie.

]]>
Wiebes moet met een goede oplossing komen voor zonnestroom! https://denergie.nl/wiebes-moet-met-een-goede-oplossing-komen-voor-zonnestroom/ Tue, 08 Jan 2019 09:38:17 +0000 http://denergie.nl/?p=78 Wiebes moet met een goede oplossing komen voor zonnestroom! Wie zonnepanelen heeft, mag de stroom die hij aan het net levert aftrekken van zijn eigen verbruik. Maar het kabinet wil deze salderingsregeling in 2020 afschaffen. Niet doen, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI, de ondernemers­organisatie voor de installatiebranche. Het is belangrijk om nu door te zetten met […]

Het bericht Wiebes moet met een goede oplossing komen voor zonnestroom! verscheen eerst op D-Energie.

]]>
Wiebes moet met een goede oplossing komen voor zonnestroom!

Wie zonnepanelen heeft, mag de stroom die hij aan het net levert aftrekken van zijn eigen verbruik. Maar het kabinet wil deze salderingsregeling in 2020 afschaffen. Niet doen, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI, de ondernemers­organisatie voor de installatiebranche.

Het is belangrijk om nu door te zetten met duurzame energie volgens o.a. Doekle Terpstra (voorzitter van UNETI-VNI)

,,Precies! Mensen die dat in de afgelopen jaren hebben gedaan rekenen erop die investering met de salderingsregeling in zeven jaar terug te verdienen. Wij vinden dat de overheid een betrouwbare partner moet zijn voor hen.

De minister heeft aangegeven met een oplossing te komen die even gunstig is voor bezitters van zonnepanelen. Daar staan we voor open, maar we willen zo snel mogelijk zekerheid. Voor de industrie, maar vooral om de mensen te steunen die hun nek hebben uitgestoken en hebben geïnvesteerd.”

Wat is er precies aan de hand?

,,De salderingsregeling is ooit door de overheid ingesteld om de aanschaf van zonnepanelen door consumenten te stimuleren. De regeling zorgt ervoor dat gezinnen hun zelf opgewekte stroom met zonnepanelen kunnen verrekenen met de stroom die ze inkopen. Het is een gunstige regeling voor consumenten, die daardoor de aanschaf van zonnepanelen in zeven jaar kunnen terugverdienen. De regeling zou gehandhaafd blijven tot 2023. Maar minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven de regeling al in 2020 te willen beëindigen.”

U hebt samen met twintig andere organisaties de minister in een open brief gevraagd de ­regeling toch tot 2023 te hand­haven. Vanwaar dat initiatief?

,,Er is nu een groot enthousiasme onder mensen om te investeren in zonnepanelen. Mede dankzij de salderingsregeling rendeert zo’n investering beter dan geld op de bank. Wij willen dat enthousiasme graag vasthouden. Het is heel belangrijk om nu door te zetten met de verduurzaming van energie. 

Het kabinet heeft enorme ambities met het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ons tempo ligt veel lager dan in de landen om ons heen. Maar het lijkt erop dat we op gang zijn gekomen. Dan is het wel belangrijk om nu door te zetten. Daarbij is de salderingsregeling cruciaal.”

Bedoelt u dat mensen die zonnepanelen hebben aangeschaft nu bedrogen uitkomen?

,,Precies! Mensen die dat in de afgelopen jaren hebben gedaan rekenen erop die investering met de salderingsregeling in zeven jaar terug te verdienen. Wij vinden dat de overheid een betrouwbare partner moet zijn voor hen.

De minister heeft aangegeven met een oplossing te komen die even gunstig is voor bezitters van zonnepanelen. Daar staan we voor open, maar we willen zo snel mogelijk zekerheid. Voor de industrie, maar vooral om de mensen te steunen die hun nek hebben uitgestoken en hebben geïnvesteerd.”

Installateurs verdienen vast goed aan het plaatsen van zonne­panelen?

,,Natuurlijk zit daar ook ondernemerschap achter. Maar het is wel nodig om de CO2-doelstellingen te halen. Techniek gaat daar een grote rol in spelen. De installatiebranche is daar voorloper in, met veel hoogopgeleide, technische mensen die het verschil kunnen maken.”

Eén van de problemen is dat al die zonnepanelen op zonnige dagen meer stroom opleveren dan er ­nodig is. Kunnen mensen die energie niet gewoon zelf opslaan?

,,Dat zou zeker een goede optie zijn, maar het is technisch gezien nog in ontwikkeling. Bedrijven als Tesla zijn ermee bezig. Zodra het goed werkt, zal het op grote schaal worden toegepast. Dan kunnen consumenten zelfvoorzienend worden en dat is een situatie waar we naartoe willen.”

Zijn er ook andere duurzame oplossingen?

,,Natuurlijk. Er is niet één weg die naar Rome leidt. Zo heb ik zelf in mijn huis een combinatie van zonnepanelen die elektriciteit opwekken en een zonneboiler die water opwarmt. Mensen kunnen ook kiezen voor een warmtepomp. Daarmee breng je het aardgasverbruik met de helft terug. Op dit moment is de kennis daarover nog beperkt, maar dat gaat veranderen. Dat moet ook, als we de doelstelling met betrekking tot CO2-uitstoot willen halen. Maar er moet nog veel gebeuren.”

Wat is de stand van zaken met de open brief?

,,Wiebes heeft gezegd dat hij snel opheldering zal geven en dat de nieuwe regeling geen verslechtering zal zijn voor de consument. Wij praten graag verder met hem. Hij heeft al laten zien een ambitieuze minister te zijn. Hij heeft voortvarend opgetreden in Groningen. We verwachten er in goed overleg uit te kunnen komen.”

Dus even geen zonnepanelen ­kopen tot er duidelijkheid is?

,,Jawel, gewoon doen. Er mag geen rem komen op het verduurzamen van huizen als we de klimaatdoelstelling willen halen. Bovendien is een energiezuinig huis gunstig voor de waarde ervan. We rekenen er op dat de minister snel opheldering geeft.”

Het bericht Wiebes moet met een goede oplossing komen voor zonnestroom! verscheen eerst op D-Energie.

]]>
Energierekening omlaag https://denergie.nl/energierekening-omlaag/ Tue, 08 Jan 2019 09:37:40 +0000 http://denergie.nl/?p=76 Energierekening omlaag Zo’n 20 maatschappelijke organisaties vragen in een brief minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om de populaire salderingsregeling voor zonne-energie te handhaven tot tenminste 2023. Het huidige kabinet lijkt van plan om de regeling al in 2020 te beëindigen en brengt daarmee volgens onder andere UNETO-VNI, Natuur & Milieu, Aedes, Consumentenbond, Woonbond, […]

Het bericht Energierekening omlaag verscheen eerst op D-Energie.

]]>
Energierekening omlaag

Zo’n 20 maatschappelijke organisaties vragen in een brief minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om de populaire salderingsregeling voor zonne-energie te handhaven tot tenminste 2023. Het huidige kabinet lijkt van plan om de regeling al in 2020 te beëindigen en brengt daarmee volgens onder andere UNETO-VNI, Natuur & Milieu, Aedes, Consumentenbond, Woonbond, VNG, meer dan honderd lokale energiecoöperaties en Bouwend Nederland de groei van zonne-energie én de energietransitie in gevaar.

Bijna een half miljoen gezinnen in Nederland wekken zelf al duurzame energie op met behulp van zonnepanelen. Zo brengen zij hun energierekening omlaag en helpen zij samen om de hoeveelheid opgewekte zonne-energie te laten groeien met ruim 90% per jaar. Salderen betekent dat huishoudens de energie die hun zonnepanelen overdag opwekken, mogen wegstrepen tegen de energie die ze ’s avonds pas gebruiken.

Salderingsbelofte

Dankzij de huidige salderingsregeling is iedere kilowattuur zelfopgewekte energie bijna 20 cent per kilowattuur(kWh) waard. Zo is de investering in ongeveer acht jaar terug te verdienen. Steeds meer burgers zien in dat een investering in zonnepanelen meer oplevert dan spaargeld op de bank.

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C , zoals in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken, hebben we zonne-energie hard nodig. “Als minister Wiebes zich aan de salderingsbelofte houdt, zullen gewone gezinnen de veranderingen die hij hierna wil doorvoeren ook aandurven. De salderingsbelofte aan burgers verbreken zal veel meer kosten dan alleen geld”, zegt Marjan Minnesma directeur van Urgenda.

“Tegenover lagere inkomsten aan energiebelasting staan duizenden nieuwe banen, die de schatkist juist meer inkomsten opleveren uit BTW, loonbelasting en winstbelasting. Opheffen van de salderingsregeling in 2020 schaadt het vertrouwen van consumenten en ondernemers én brengt de doelstellingen van het energieakkoord in gevaar. Zonne-energie moet je stimuleren, niet blokkeren”, stelt voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche.

UNETO-VNI vindt het belangrijk dat er ook voor de periode na 2023 snel duidelijkheid komt. De installateurskoepel pleit ervoor om op termijn ook opslag en energiesturing subsidiabel te maken.

Het bericht Energierekening omlaag verscheen eerst op D-Energie.

]]>
Aardgasverbruik kan nog voor 2030 met 50% omlaag https://denergie.nl/aardgasverbruik-kan-nog-voor-2030-met-50-omlaag/ Tue, 08 Jan 2019 09:37:03 +0000 http://denergie.nl/?p=74 Volgens voorzitter Doekle Terpstra van de installateurskoepel UNETO-VNI kan voor 2030 het aardgasverbruik met 50% omlaag. De installatiebranche is volgens Terpstra in staat om de bestaande woningen massaal te voorzien van hybride warmtepompen en zonnepanelen. Als alle woningen straks grotendeels voorzien zijn van hun eigen duurzame energie, is de cv-ketel alleen nog maar nodig om de piekbelasting […]

Het bericht Aardgasverbruik kan nog voor 2030 met 50% omlaag verscheen eerst op D-Energie.

]]>
Volgens voorzitter Doekle Terpstra van de installateurskoepel UNETO-VNI kan voor 2030 het aardgasverbruik met 50% omlaag. De installatiebranche is volgens Terpstra in staat om de bestaande woningen massaal te voorzien van hybride warmtepompen en zonnepanelen. Als alle woningen straks grotendeels voorzien zijn van hun eigen duurzame energie, is de cv-ketel alleen nog maar nodig om de piekbelasting op te vangen, bijvoorbeeld bij strenge vorst of op de momenten waarop er geen groene stroom beschikbaar is.

Het kabinet heeft het startschot gegeven voor de besprekingen van een nieuw Klimaat- en Energieakkoord. UNETO-VNI is één van de deelnemers die deelnemen aan de besprekingen hierover, zij steunen de aanpak van klimaatminister Wiebes, die in de zomer tot een akkoord met hoofdlijnen wil komen. Dan gaat het om afspraken over grootschalige verduurzaming, beschikbaarheid van voldoende technici én slimme financieringsconstructies.

Het tekort aan technisch personeel heeft minister Wiebes op de agenda van het Klimaatakkoord gezet, dit juicht UNETO-VNI toe, omdat dit een belangrijk knelpunt is voor de versnelde energietransitie. Terpstra gaf aan dat we al 20.000 technische vakmensen tekort hebben tot 2020. Als we nu massaal duurzame energiesystemen gaan plaatsen kan dat tekort oplopen tot een tekort van wel 40.000 vakmensen.

UNETO-VNI vindt dat het verduurzamen van de eigen woning aantrekkelijker moet worden. Het invoeren van een gebouw-gebonden financiering kan een oplossing zijn. Dan betaalt de woningeigenaar op basis van een servicecontract een vast bedrag per maand voor alle installaties die nodig zijn om voor warmte en stroom te zorgen, bij de verkoop van een huis neemt de koper het servicecontract over. Terpstra geeft aan, dat zo een energiezuinig huis voor alle Nederlanders haalbaar wordt.

Volgens Terpstra is het een Utopie om te denken dat we de gehele bebouwde omgeving het komend decennium volledig gasvrij kunnen maken. Vooral in bestaande woningen blijft aardgas nodig als transitiebrandstof. Het is volgens Terpstra dan ook niet verstandig om afscheid te nemen van de bestaande gasinfrastructuur en in de toekomst kunnen we ons gasleidingnetwerk gebruiken voor transport van duurzaam gas en waterstof.

Het bericht Aardgasverbruik kan nog voor 2030 met 50% omlaag verscheen eerst op D-Energie.

]]>
Rendement op zonnepanelen https://denergie.nl/rendement-op-zonnepanelen/ Tue, 08 Jan 2019 09:36:36 +0000 http://denergie.nl/?p=72 Wat is het rendement op zonnepanelen? Te vaak vragen mensen nog: wat is de terugverdientijd van zonnepanelen? Wat ons betreft is dit de verkeerde benadering, omdat deze de installatie van zonnepanelen reduceert tot kostenpost die zo snel mogelijk vereffend dient te worden. Het is beter om te kijken naar het rendement: vanaf dag één leveren […]

Het bericht Rendement op zonnepanelen verscheen eerst op D-Energie.

]]>
Wat is het rendement op zonnepanelen?

Te vaak vragen mensen nog: wat is de terugverdientijd van zonnepanelen? Wat ons betreft is dit de verkeerde benadering, omdat deze de installatie van zonnepanelen reduceert tot kostenpost die zo snel mogelijk vereffend dient te worden. Het is beter om te kijken naar het rendement: vanaf dag één leveren zonnepanelen u geld op.

Vooropgesteld kunt u berichten die pretenderen te weten in hoeveel jaar u zonnepanelen terugverdient links laten liggen. Dit is vooraf niet exact te zeggen, omdat geen situatie hetzelfde is. Belangrijker is echter dat men zich in een dergelijk artikel richt op de verkeerde vraag en misschien doet u dit ook wel. Deze vraag komt voort uit het kortetermijndenken dat de investering in zonnepanelen vooral ziet als kostenpost. Er wordt te weinig aandacht gegeven aan de voordelen; waarvan u nog profiteert láng nadat de installatie is ‘terugverdiend’. Bij de aanschaf van een nieuwe auto, wasmachine of koelkast hoort u toch ook niemand over een terugverdientijd?

Rendement

Bij dergelijke investeringen, ook voor die in zonnepanelen, is het veel interessanter te kijken naar de TCO (Total Cost of Ownership) van de investering: wat kost deze investering mij gedurende de totale levensduur van het systeem en wat levert het mij op? Neem de investering in een nieuwe auto weer als voorbeeld, dan noteer je als kosten de aanschaf van de auto, de onderhoud- en reparatiekosten gedurende de levensduur, verzekering, wegenbelasting, brandstof en de jaarlijkse afschrijving door waardevermindering. Hier staat tegenover het gewenste vervoersgemak, een (merk- of) rijbeleving en wellicht een stukje aanzien of status.

Bij een investering in zonnepanelen bestaat de TCO alleen uit de aanschaf en installatie van het systeem, eventueel periodiek onderhoud aan de installatie, het tot 2 maal vervangen van uw omvormer en de jaarlijkse afschrijving. Hier staat een waardevermeerdering van uw woning tegenover, bent u ook voor anderen zichtbaar duurzaam en levert u een positieve bijdrage aan het milieu en onze toekomst. Financieel bespaart u met deze investering, gedurende de totale levensduur van de installatie (25-30 jaar), aanzienlijk op uw jaarlijkse energiekosten.

Nu hebben we het over het financieel rendement van een investering. Helemaal in een tijdperk waarin spaarrekeningen rentes hanteren van minder dan een half procent en mensen de beurzen niet vertrouwen, zijn zonnepanelen een verstandige, rendabele en toekomstbestendige investering. Dankzij de lagere aanschafprijzen en de hogere opbrengst, worden zonnepanelen steeds aantrekkelijker: bij D-Energie ligt het jaarlijkse gemiddelde rendement op uw netto-investering rond de 12 procent. Voor een gemiddeld huishouden komt dit neer op een besparing tussen de 400 en 700 euro per jaar. Het netto financieel rendement volgens de NCW (Netto Contante Waarde) berekening komt uit op gemiddeld 6 procent. Zie dat maar eens te halen op uw spaarrekening!

Kiest u voor zonnepanelen van D-Energie dan krijgt u vooraf een nauwkeurig overzicht van de jaarlijkse opbrengsten en het te verwachten rendement op uw netto investering. Deze berekeningen zijn onder meer gebaseerd op de langjarige gemiddelden van het KNMI, die het gemiddeld aantal zonuren in Nederland jaarlijks vaststellen.

Prijs zonnepanelen

Om te bepalen welk rendement u kunt halen met zonnepanelen van D-Energie, komen wij eerst bij u op bezoek. Wij bekijken de situatie bij u thuis, gaan het gesprek aan over uw wensen, en werpen een blik in de jaarnota’s van uw energieleverancier. Op basis van uw stroomverbruik berekenen wij het benodigde totaal vermogen van het zonnestroomsysteem.

De volgende stap is te bepalen in hoeverre zonnepanelen voor u rendabel zijn. Daarbij kijken we ook naar de ligging van uw woning, de helling en constructie van uw dak, beschikbaar dakoppervlak, schaduwinvloeden en – natuurlijk – de prijzen van de zonnepanelen. Als we bepaalt hebben hoeveel vermogen uw zonnestroomsysteem moet hebben, stellen we vast hoeveel panelen u dan nodig heeft. Op dat moment geven wij de prijs van de installatie en maken we een berekening van het rendement.

Dertig jaar lang voordeel

Daarbij laat D-Energie zich leiden door realisme. Te vaak wordt het rendement rooskleuriger in geschat dan de werkelijkheid. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het afnemend vermogen van de panelen (0,6 procent per jaar). Of de kosten voor onderhoud, terwijl de omvormer in dertig jaar tijd waarschijnlijk twee keer vervangen zal worden. Ook is de energieprijs van vandaag niet de energieprijs van morgen. En is het geld dat je vandaag besteedt in de toekomst veel minder waard.

Op het financieel rendement is ook het technisch rendement van invloed. Denk aan de systeemverliezen die bij zonnestroomsystemen optreden tijdens het omzettingsproces van zonlicht naar elektriciteit. Systeemverliezen die in elk zonnestroomsysteem in meer of mindere maten zullen optreden zijn: reflectieverlies, instralingverlies, temperatuurverlies, kabelverlies, mismatch of vervuiling. Door hier bewust mee om te gaan tijdens een systeemontwerp, kunnen wij deze verliezen tot een minimum beperken.

Hoewel elke situatie anders is, is één ding zeker: geld besparen doet u vanaf de eerste minuut dat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Vergeet die terugverdientijd: of die nu vijf, zeven of negen jaar is, zonnepanelen leveren u dertig jaar lang voordeel op.

Geïnteresseerd in zonnepanelen in Rotterdam of een andere plaats in het land? Bel nu D-Energie op 085-50 50 010 voor een vrijblijvende afspraak en offerte

Het bericht Rendement op zonnepanelen verscheen eerst op D-Energie.

]]>
Blog in 2017 live https://denergie.nl/blog-in-2017-live/ Tue, 08 Jan 2019 09:36:08 +0000 http://denergie.nl/?p=70 Vanaf 2017 gaan wij online met een informatieve blog over duurzame energie opwekking voor zonnestroom en zonnewarmte.

Het bericht Blog in 2017 live verscheen eerst op D-Energie.

]]>
Vanaf 2017 gaan wij online met een informatieve blog over duurzame energie opwekking voor zonnestroom en zonnewarmte.

Het bericht Blog in 2017 live verscheen eerst op D-Energie.

]]>