Volgens voorzitter Doekle Terpstra van de installateurskoepel UNETO-VNI kan voor 2030 het aardgasverbruik met 50% omlaag. De installatiebranche is volgens Terpstra in staat om de bestaande woningen massaal te voorzien van hybride warmtepompen en zonnepanelen. Als alle woningen straks grotendeels voorzien zijn van hun eigen duurzame energie, is de cv-ketel alleen nog maar nodig om de piekbelasting op te vangen, bijvoorbeeld bij strenge vorst of op de momenten waarop er geen groene stroom beschikbaar is.

Het kabinet heeft het startschot gegeven voor de besprekingen van een nieuw Klimaat- en Energieakkoord. UNETO-VNI is één van de deelnemers die deelnemen aan de besprekingen hierover, zij steunen de aanpak van klimaatminister Wiebes, die in de zomer tot een akkoord met hoofdlijnen wil komen. Dan gaat het om afspraken over grootschalige verduurzaming, beschikbaarheid van voldoende technici én slimme financieringsconstructies.

Het tekort aan technisch personeel heeft minister Wiebes op de agenda van het Klimaatakkoord gezet, dit juicht UNETO-VNI toe, omdat dit een belangrijk knelpunt is voor de versnelde energietransitie. Terpstra gaf aan dat we al 20.000 technische vakmensen tekort hebben tot 2020. Als we nu massaal duurzame energiesystemen gaan plaatsen kan dat tekort oplopen tot een tekort van wel 40.000 vakmensen.

UNETO-VNI vindt dat het verduurzamen van de eigen woning aantrekkelijker moet worden. Het invoeren van een gebouw-gebonden financiering kan een oplossing zijn. Dan betaalt de woningeigenaar op basis van een servicecontract een vast bedrag per maand voor alle installaties die nodig zijn om voor warmte en stroom te zorgen, bij de verkoop van een huis neemt de koper het servicecontract over. Terpstra geeft aan, dat zo een energiezuinig huis voor alle Nederlanders haalbaar wordt.

Volgens Terpstra is het een Utopie om te denken dat we de gehele bebouwde omgeving het komend decennium volledig gasvrij kunnen maken. Vooral in bestaande woningen blijft aardgas nodig als transitiebrandstof. Het is volgens Terpstra dan ook niet verstandig om afscheid te nemen van de bestaande gasinfrastructuur en in de toekomst kunnen we ons gasleidingnetwerk gebruiken voor transport van duurzaam gas en waterstof.